Ngày 13.09.2015: Chúa nhật XXIV Thường Niên

CHÚA NHẬT XXIV TN.: 13.09.2015
Mc 8, 27 – 35

 

1.Ghi Nhớ:“Thầy là Đấng Kitô” ( Mc 8,29)

2.Suy Niệm: Chúa Giêsu sau một thời gian rao giảng, làm nhiều phép lạ, càng ngày càng có nhiều người đi theo và có kẻ trở thành môn đệ. Vì vậy, Chúa muốn xem dư luận quần chúng nghĩ Người là ai? Chúa đã nhận nhiều câu trả lời khác nhau. Chúa cũng trực tiếp hỏi đích danh Phêrô để biết về cảm nghiệm của ông. Phêrô đại diện các môn đệ tuyên xưng ”Thầy là Đấng Kitô”. Ngày nay, nếu có người chất vấn chúng ta: Đức Giêsu Kitô, Người là ai? Bạn sẽ trả lời ra sao? Câu trả lời sẽ nói lên lòng tin yêu của bạn.

3. Sống Lời Chúa: Như Phêrô, tôi can đảm tuyên xưng đức tin và tình yêu vào Chúa Kitô.

4.Cầu Nguyện:Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ con. Xin thương xót con. Amen.