Ngày 03.07: Cần dấu chứng đức tin

03/07/14 Thứ Năm đầu tháng tuần 13 TN

Mt 8,28-34

Cần dấu chứng đức tin

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20,28)

Suy niệm: Nhắc đến Tô-ma, lập tức ta nghĩ ngay đến một người tiêu biểu cho những “kẻ cứng lòng tin.” Và thời đại ngày nay, chúng ta cũng gán danh hiệu “Tô-ma” cho những ai cứng lòng, không chịu tin vào Chúa. Nhưng trước khi đưa ra lời trách móc ấy, sẽ thật thiếu sót nếu chưa tìm hiểu tại sao họ không tin. Tô-ma không tin vì lời loan báo của các tông đồ bạn không đủ sức thuyết phục: niềm vui Chúa phục sinh chưa đem lại sự thay đổi nào nơi người đưa tin. Con người ngày nay cũng thực tế như Tô-ma, họ chỉ tin khi thấy được dấu chứng đức tin của Ki-tô hữu. Dấu chứng đức tin của người tín hữu là ánh vui tươi luôn rạng rỡ trên gương mặt và chất hiền hậu trong lời nói của họ, ngay cả khi họ gặp nghịch cảnh.

Mời Bạn: Khi nhìn thấy tại Việt Nam còn hơn 90% anh chị em chưa nghe loan báo Tin Mừng, bạn có tự trách mình: bởi vì đời sống của tôi chưa chứng minh tôi gặp Chúa, nên nhiều người còn chưa biết Chúa? Bạn nghĩ sao khi về câu trả lời của ông Gandhi khi người ta hỏi tại sao ông không theo Ki-tô giáo: “Tôi sẽ theo, nếu người Ki-tô hữu biết sống theo Phúc Âm hơn”?

Sống Lời Chúa: Tôi trở thành dấu chứng niềm tin Phục Sinh qua cách tôi dành ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sẵn sàng nói về Chúa cho người khác, không chỉ bằng lời mà bằng cả cuộc sống. Xin biến đổi cuộc đời con thành dấu chứng niềm tin cho anh chị em con, để họ cũng tin vào Chúa và trở nên con cái Chúa.