Ngày 03.10.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

THỨ BA: 03. 11. 2015
Lc 14, 15 – 24

1. Ghi nhớ: “ Bấy giờ mọi người nhất lọat bắt đầu xin kiếu ”. (Lc 14,18a).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đến để kêu gọi tất cả con người vào dự tiệc Nước Trời. Thế nhưng, nhiều người đã làm ngơ đến lạnh lùng. Dân Do thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng khi Con Thiên Chúa đến trần gian đáng lẽ họ theo Ngài, tin nhận Ngài, nhưng họ lại “ giả điếc làm ngơ ” . Cũng như dân Do Thái, chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, qua bí tích Rửa Tội chúng ta đã được làm con của Ngài nhưng chúng ta đã nghe và sống theo Lời Giáo huấn của Ngài chưa hay chúng ta vẫn khô khan nguội lạnh và tội lỗi? Vì thế, bổn phận người Kitô hữu không những đến dự tiệc mà còn phải tích cực truyền giáo đưa nhiều người cùng đến dự tiệc với mình.

3. Sống lời Chúa: Từ bỏ những thói xấu.

4. Lời nguyện:Lạy chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con dến dự tiệc vui Nước Chúa, xin cho chúng con mau mắn đáp trả và đến dự tiệc với Ngài. Amen