Ngày 07.11.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

THỨ BẢY: 07. 11. 2015
Lc 16, 9 – 15

1. Ghi nhớ: “ Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cữu ” (Lc 16, 9).

2. Suy niệm: Của cải vật chất rất cần thiết trong đời sống con người, vì nó là phương tiên cho cuộc sống. Nhưng đồng tiền nếu không khéo sử dụng nó sẽ gây nên tội ác, dẫn đến bất lương nên Thiên Chúa đã gọi đó là “ tiền của bất chính ” . Trong Cựu ước, con người vẫn quan niệm rằng : Của cải là phúc lợi Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài yêu. Thời Tân ước, Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị ấy những Chúa muốn dạy con người cần sử dụng của cải cho đúng đắn, và xem nó như người đầy tớ tốt lành, chứ đừng làm tôi nó hay xem nó như một ông chủ xấu ảnh hưởng trong mọi hành động của mình. Hơn nữa con người phải biết dùng tiền của “ mà tạo lấy bạn bè ” nghĩa là biết xử dụng tiền vào những công việc bác ái, từ thiện để tích trữ những công phúc cho đời sau.

3. Sống Lời Chúa: Hãy khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con có của cải hưởng dùng. Xin cho con biết dùng nó để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Amen.