Ngày 08.12.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ BA: 08. 12. 2015
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1, 26 – 38

1. Ghi nhớ: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói” . (Lc 1,38).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy, Thiên Chúa đến với Đức Maria một cách đột ngột không giống như ông Dacaria. Rõ ràng Thiên Chúa nhập thể và nhập thế là lăn xả mình vào trong thân phận của con người, ở nhà của họ, sống với họ, đối thoại với họ. Ngài đi tìm những tâm hồn ở hang cùng ngõ hẻm để cứu độ con người. Cũng vậy, ơn Chúa ban cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc chứ ơn Chúa không dành riêng cho bất kỳ một ai và ơn của Ngài không hạn hẹp nơi nào hoặc lúc nào. Mùa vọng giúp chúng ta tỉnh thức để đón Chúa, noi gương Mẹ, chúng ta cũng sống tâm tình phó thác, thiện chí để đón Chúa và chấp nhận mọi công việc Chúa trao ban bằng hai chữ “ xin vâng ” .

3. Sống lời Chúa : Hãy công tác vào công việc tông đồ.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết sống khiêm nhường để Chúa có thể gọi con làm bất cứ việc gì vì con cũng là “ nữ tỳ của Ngài ” . Amen