Ngày 09.10.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên

THỨ SÁU: 09-10-2015
Lc 11, 15-26

  1. Ghi nhớ: “ Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại Thiên Chúa đã đến ” . (Lc 11, 20)
  2. Suy Niệm: Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ câm. Chứng kiến phép lạ này đám đông có hai thái độ. Nhóm thứ nhất lấy làm ngạc nhiên, thán phục ca tụng Thiên Chúa và tin tưởng vào Chúa Giêsu Đấng được Thiên Chúa sai đến vì họ có tâm hồn đơn sơ, chất phát. Còn nhóm thứ hai, nhóm biệt phái, nhóm này chống đối, kỳ thị với Chúa Giêsu vì sợ mất ảnh hưởng trong xã hội nên họ đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, phô trương rằng Chúa Giêsu dùng quyền của trường quỷ mà trừ quỷ. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài bình tĩnh và kể cho họ nghe một chân lý “ nước nào tự chia rẽ sẽ không tồn tại ” nghĩa là không thể dùng quỷ lớn mà trừ quỷ nhỏ. Chúng ta cũng thường còn những thái độ như người biệt phái, vì thành kiến, tâm địa ác cảm mà thấy và nói sai sự thật, hạ phẩm giá người khác. Vì thế muốn diệt trừ tội ác thì phải sám hối trong lòng trước đã.
  3. Sống Lời Chúa: Nhận ra quyền năng của Chúa qua những sự kiện trong đời thường.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã diệt trừ ma quỷ để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của chúng, xin cho con biết cộng tác với Chúa bằng cách từ bỏ thói hư tật xấu trong con người để trở nên đền thờ Chúa ngự. Amen.