Ngày 10.12.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ NĂM: 10. 12. 2015
Mt 11,11-15

1. Ghi nhớ: “Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài muốn cho chúng ta thấy kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. Chúng ta thấy rằng, người Kitô hữu của chúng ta hơn Gioan. Bởi vì, Gioan sống vào thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, con chúng ta đang sống ở thời kỳ thực hiện ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin Mừng chưa hẳn là đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức nhận nại hy sinh, kiên trì và nổ lực không ngừng mỗi ngày.

3. Sống lời Chúa: Đem Lời Chúa cho mọi người xung quanh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nỗ lực mỗi ngày để con thanh tẩy đời sống con, chuẩn bị đón Chúa vào Mùa Giáng Sinh sắp tới. Amen