Ngày 11.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên

THỨ TƯ: 11. 11. 2015
Lc 17, 11 – 19

1. Ghi nhớ: “ Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? ” (Lc 17,18)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Thiên chúa chữa bệnh cho cả người Do Thái lẫn người Samari chứng tỏ Chúa không phân biệt đối xử, vì ơn cứu độ Ngài luôn dành cho tất cả mọi người. Nhưng hình ảnh đáng lưu là trong 10 người được chữa khỏi thì chỉ một người trở lại cám ơn, người đó lại là người ngoại giáo Samari. Còn những người Do Thái đi trình diện các thầy tư tế nhưng lại không thấy trở lại cám ơn. Có hai nguyên do làm cho người Do Thái không trở lại cám ơn Chúa vì họ sống qúa lệ thuộc vào luật lệ của con người và họ cho mình có quyền được hưởng ơn ban đó. Trong thực tế, chúng ta cũng rất nhiều lần mắc lỗi vong ân như những người Do thái hôm nay, vì chúng ta tự cao tự đại cho rằng mình là người Kitô hữu thì hiển nhiên được ơn Cứu độ, được hưởng những hồng ân Chúa ban mà không cần tạ ơn. Do đó, ngay bây giờ mỗi người chúng ta hãy nhận ra những ơn lành Chúa ban trong cuộc sống mà ca ngợi tạ ơn Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết dùng từ “ cám ơn” trong cuộc sống .

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, cuộc sống chúng con tràn ngập những ơn lành của Chúa. Xin cho con đừng bao giờ lãng quên nhưng luôn ý thức rằng tất cả là tình thương của Chúa đã dành cho chúng con. Amen.