Ngày 12 tháng 6 Chân phước Tê-pha-nô Ban-đe-li Linh mục (1369-1450)

Ngày 12 tháng 6
Chân phước Tê-pha-nô Ban-đe-li
Linh mục (1369-1450)

(Hình minh họa cuộc đời thánh Tổ phụ Đa Minh)

Tiểu sử

Cha Tê-pha-nô là một trong những nhà giảng thuyết nổi tiếng ở thế kỷ XV. Người sinh năm 1369 tại Cát-ten-nu-vô, thuộc miền Bắc nước Ý, gia nhập Dòng Ða Minh tại miền Pê-xăng. Vốn là một người siêng năng cầu nguyện và miệt mài đèn sách, người tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và giảng dạy tại đại học ở Pa-vi-a từ năm 1427.

Người là một nhà giảng thuyết nổi tiếng có tài hùng biện và nhiệt thành đến nỗi thính giả coi người như là một “Phao-lô mới”. Khi người đặt chân đến vùng nào, đông đảo quần chúng tuốn đến để nghe người giảng dạy. Người cảm hóa và dẫn đưa nhiều tội nhân trở về với Chúa.
Người qua đời tại Xa-lu-xê năm 1450, hưởng thọ 81 tuổi.

Bốn mươi năm sau, Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a và chân phước Tê-pha-nô đã hiện ra trên bầu trời để giúp dân thành Xa-lu-xê chống trả cuộc vây hãm của quân thù và thành phố đã được giải phóng. Từ đó, lòng tôn kính người được phổ biến rộng rãi. Ðức giáo hoàng Pi-ô IX đã tôn phong người lên hàng chân phước năm 1856.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã muốn thánh Tê-pha-nô cống hiến trọn đời cho việc loan giảng Tin Mừng, cảm hoá và dẫn đưa nhiều tội nhân về với Chúa. Chúng con tin rằng, người đang hưởng vinh phúc trước nhan Thiên Chúa, nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con luôn hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *