Ngày 13.04: Ánh sáng lòng thương xót

13/04/14 Chúa Nhật Lễ Lá – A

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

Mt 21,1-11

Bài Thương Khó: Mt 26,14-27-66

Ánh sáng lòng thương xót

Các môn đệ dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên… Đám đông reo hò vang dậy: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21,7.9)

Suy niệm: Ngày Lễ Lá khởi đầu bằng một niềm vui, niềm vui rước Chúa vào thành như một vị vua, và kết thúc bằng một nỗi buồn, nỗi buồn Chúa chịu khổ nạn. Bài Thương Khó ngày Lễ Lá còn đem đến cho ta bao điều tương phản khác: môn đệ hèn nhát chạy trốn, Phi-la-tô hèn nhát rửa tay, Thầy can đảm bình thản đón nhận; tương phản với lửa hận thù hừng hực, Đức Giê-su luôn tỏa ánh sáng dịu dàng của lòng thương xót: thương xót Phê-rô, thương xót người trộm hối cải, thương xót tha thứ cho quân lính độc ác, và cho cả người Do-thái đang nhạo cười; đối diện với những bạo tàn đến cực độ của con người, Đức Giê-su lại bày tỏ lòng yêu mến cho đến tận cùng của mình.

Mời Bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho bạn. Bạn đừng sống tuần thánh, những ngày khổ nạn của Chúa, như một khách qua đường, như đang xem một cuộn phim, mà hãy sống với cả tâm tình yêu mến của mình.

Chia sẻ: Trong Tuần Thánh này, tôi, gia đình tôi, nhóm của tôi sẽ làm gì để chia sẻ đau khổ của Chúa nơi những anh chị em chung quanh?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian đọc cả bài hoặc một phần bài Thương khó, để nhận ra và cảm nếm tình thương của Chúa qua từng hoạt cảnh ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn bày tỏ lòng thương xót yêu thương trong cuộc Khổ nạn. Xin cho chúng con cũng biết sống lòng thương xót ấy với mọi người.