Ngày 12.04: Cùng chết đi với Chúa

12/04/14 Thứ Bảy tuần 5 MC

Ga 11,45-56

Cùng chết đi với Chúa

Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối! (Ga 11,51-52)

Suy niệm: Ngày 8/3 vừa qua, chuyến bay MH 370 của Malaysia Airlines mất tích. Những gì xảy đến cho chiếc MH370 đó vẫn còn là bí ẩn, nhưng hiển nhiên là một hoặc một vài người trong tổ lái đã đóng vai trò định mệnh đối với số phận của 239 sinh linh trên chuyến bay này. Suy rộng ra số phận của nhân loại cũng không khác. Chỉ vì tội của A-đam mà cả nhân loại phải mang án tử. Và nay, qua miệng của giới lãnh đạo Do-thái, Chúa Giê-su cũng đóng vai trò người cơ trưởng trong chuyến bay của nhân loại tiến về cõi sống vĩnh cửu; tuy nhiên khác điều này là Chúa “chịu chết thay cho toàn dân,” và khi sống lại, Ngài “quy tụ con cái Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”, và mối đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa là Cha của Ngài.

Mời Bạn: Nhờ một người chết đi mà muôn người khỏi phải chết; nhờ một người sống lại muôn người được sống hạnh phúc mãi mãi (Rm 5,15-17). Nhờ bí tích Rửa tội, ta được tham dự vào mầu nhiệm chết đi và sống lại của Chúa Giê-su được tháp nhập vào trong Ngài, cùng chết đi với Ngài để cùng được sống lại với Người.

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm đóng đinh những gì thuộc về con người cũ nơi tôi: tội lỗi, tham lam, ích kỷ kiêu căng, giả dối… để sự sống của Chúa Ki-tô ngày càng được hiển hiện nơi tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết để cho con được sống muôn đời. Xin cho con sẵn lòng giết chết những tham lam, ích kỷ, kiêu căng, giả dối để con được sống mãi mãi với Chúa.