Ngày 11.04: Lời nói đi đôi với việc làm

11/04/14 Thứ Sáu tuần 5 MC

Ga 10,32-42

Lời nói đi đôi với việc làm

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,38)

Suy niệm: Một mẫu người lý tưởng mẫu người ngôn hành hiệp nhất, nghĩa là có những lời nói hay, kèm theo những việc làm tốt đẹp. Việc làm cũng là một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ của hành động, và thứ ngôn ngữ này có sức mạnh, có sức tác động hơn cả những lời nói hùng hồn nhất: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Đức Giê-su là Vị Thầy có những lời dạy tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi các vệ binh được trát đi bắt Người, đã mải mê nghe Người giảng, quên mất nhiệm vụ bắt Người, về còn trả lời các vị thượng tế rằng: “Chưa có ai nói hay như ông này.” Tuy nhiên, người còn là vị Thầy tuyệt vời hơn nữa ở chỗ Người mời gọi người ta lượng giá Người không phải dựa trên lời nói của Người, mà là dựa trên những gì tốt đẹp Người đã làm.

Mời Bạn: Xét xem bạn có phải là người trung thực không? Giữa điều bạn suy nghĩ và bạn nói có khoảng cách nào không? Giữa điều bạn nói và bạn làm có khoảng cách nào không?

Chia sẻ: Để sống trung thực như Chúa Giê-su đã dạy và đã làm, tôi sẽ làm gì để lời nói của tôi đi đôi với việc làm?

Sống Lời Chúa: Để sống trung thực như Chúa dạy, theo như người mẫu Giê-su, bạn hãy làm trước nói sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vị Thầy tuyệt vời, hoàn hảo vì lời Chúa nói luôn đi đôi với việc Chúa làm. Xin cho chúng con cũng biết noi theo mẫu gương của Chúa, để từ nay, chúng con tập sống trung thực, vừa nói, vừa rao giảng những điều tốt đẹp và sống những điều ấy. Amen.