Ngày 14.10.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

THỨ TƯ: 14-10-2015
Lc 11, 42-46

  1. Ghi nhớ: “ Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương … mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa ”… (Lc 11, 42)
  2. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu vạch rõ lối sống gia đình của các biệt phái và luật sĩ. Qua đó Ngài mời gọi ta từ bỏ lối sống thiếu thành thực để sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với anh em và ngay cả với chính mình. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng đến nghi lễ bên ngoài: đi lễ thường xuyên, đọc kinh nhiều giờ …. nhưng đời sống lại thiếu lòng mến Chúa, công bình và bác aí với tha nhân. Đời sống đức tin không chỉ là những tín điều, hay những luật lệ nhưng còn phải sống một đời sống thực thi công bằng và yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, nghi lễ, luật lệ chỉ là phương tiện để giúp chúng ta dễ dàng sống Tin Mừng. Ai xem chúng như mục đích là sai với thánh ý Thiên Chúa. Nhưng hãy biết dung hòa hình thức lễ nghi và đời sống bác aí.
  3. Sống Lời Chúa: Nội tâm hóa lề luật của Chúa.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chu toàn lề luật Chúa bằng đời sống bác aí, yêu thương và thực thi công lý với tha nhân. Amen.