Ngày 16.06: Tin Mừng bất bạo động

16/06/14 Thứ Hai  tuần 11 TN
Mt 5,38-42

Tin Mừng bất bạo động

Luật dạy rằng: “Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái nữa.” (Mt 5,38-39)

Suy niệm: Phương châm của Luật xưa thật là rõ ràng và “công bằng” (!) vì “mắt đền mắt, răng đền răng” mà. Còn Đức Giê-su lại dạy: “Đừng chống cự lại người ác!” mà còn hơn thế nữa: “Bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa!” Sống theo Tin Mừng như thế phải chăng là khiếp nhược?

Mời Bạn nhớ lại một kinh nghiệm khi bạn phải hứng chịu một sự nhục nhã, một điều xúc phạm. Phải chăng lúc đó, cứ theo tính tự nhiên, bạn thấy phương châm “mắt đền mắt” trên đây thật là công bằng và chí lý? Nhưng không phải là Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống nhân từ theo Tin Mừng đáp lại sự xúc phạm là đi ngược lại tính tự nhiên đâu. Sống nhịn nhục trước bất công không phải là hèn nhát và khơi sâu thêm hố bất công đâu. Chúa chất vấn để nói lên tiếng nói của lẽ phải đấu tranh cho công bằng và nhân phẩm: “Nếu tôi nói sai thì hãy chỉ cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi?” Nhưng đồng thời Ngài vẫn luôn hiền từ dịu dàng để trên thập giá còn có thể thốt lên: “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”

Sống Lời Chúa: Tìm một dịp – mà dịp này chắc cũng không thiếu gì trong đời thường của bạn – để sống phương châm: yêu thương, yêu cả kẻ thù – yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết miệt mài đấu tranh cho công bằng và sự thật mà vẫn luôn dịu hiền yêu thương và quảng đại tha thứ như Chúa đã nêu gương cho con. Amen.