Ngày 16.10: Xắn tay áo lao vào truyền giáo

16/10/13 Thứ Tư Tuần 28 TN

Th. Magarita Maria Alacốc, trinh nữ       

Lc 11,42-46

Xắn tay áo lao vào truyền giáo

“Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không động vào.” (Lc 11,46)

flower21

Suy niệm: Sự kiện một số giám đốc doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng” trong khi công nhân vất vả vật lộn với lương “còm” đã bùng lên nỗi bất bình trong xã hội. Dư luận không chỉ bất bình vì sự chênh lệch lương quá lớn, mà còn vì tình trạng thiếu công bằng trong việc san sẻ công việc và trách nhiệm. Trên cánh đồng truyền giáo bao la, biết bao người đang tất bật với những gánh “không thể gánh nổi”, mà vẫn có những người “một ngón tay cũng không động vào” thì quả là một thảm hoạ. Đòi hỏi này không phát xuất từ những xung đột quyền lợi, nhưng từ bản tính của Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu khi được lãnh bí tích Rửa Tội. Bản tính của Giáo Hội là truyền giáo và mọi Kitô hữu là những nhà truyền giáo. Theo Đức Gioan Phaolô II, càng truyền giáo thì đức tin càng mạnh mẽ và khi không truyền giáo, thì đó là dấu hiệu đức tin đang bị khủng hoảng.

Mời Bạn: Bạn đang đóng góp gì cho cho việc truyền giáo ở nơi bạn đang sống? Hay bạn đang thuộc diện “một ngón tay cũng không động vào” công việc truyền giáo?

Chia sẻ cho nhau những gương sáng truyền giáo mà bạn ấn tượng nhất và đề ra quyết tâm của bạn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày có một việc truyền giáo làm hy lễ dâng lên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trách những kẻ không san sẻ gánh nặng trách nhiệm với anh chị em. Xin cho con thức tỉnh vì Lời Chúa hôm nay, để con xăn tay áo lao vào công việc truyền giáo với Giáo Hội.