Ngày 19.08.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XX Thường Niên

THỨ TƯ : 19. 08. 2015
Mt 20, 1-16a

1. Ghi nhớ: “Ông bảo họ: “ cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho ” (Mt 20,7).

2. Suy niệm: Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và con tim của họ thao thức tìm kiếm Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa là cánh tay nối dài sự cứu độ cho mọi người. Vì thế, Giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai muốn trở thành con cái của Chúa và muốn “ làm vườn nho cho Chúa ” . Đối với Chúa, không bao giờ là quá trễ cho bất cứ một cố gắng nào của con người nhằm biến đổi mình hay đi tìm chân lý. Do đó người tông đồ khi phục vụ tha nhân cần có tấm lòng yêu thương rộng mở và quan tâm đến hòan cảnh của từng người.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành trong công việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở để con luôn biết hành xử cách quảng đại với tha nhân, và như thế, con sẽ nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen.