Ngày 19.09.2015: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

THỨ BẢY: 19.09.2015
Lc 8,4-15

 

1. Ghi nhớ: “ Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai càng mọc lên làm nó chết nghẹt ” (Lc 8,7)

2. Suy niệm: Hình ảnh người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Người gieo giống hầu như không bận tâm đến sự phung phí, tốn hao hạt giống nên gieo vãi khắp nơi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng thế, Lời Chúa giảng, ơn Chúa ban cho người tốt lẫn kẻ xấu, kẻ lành, người dữ, cho người đón nhận lẫn kẻ từ chối . Chúa không phân biệt, lựa chọn người tốt kẻ xấu để ban ơn. Ơn Chúa như mưa, ai cũng có thể đón nhận. Nhưng hiệu quả tình thương của Chúa còn tùy thuộc vào thái độ của mỗi người đón nhận, Lời Chúa có sinh hoa kết trái trong tâm hồn hay chết nghẹt là tùy vào thái độ của mỗi người.

3. Sống Lời Chúa: Đừng để những bận tâm không chính đáng làm chết nghẹt Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mỗi khi nghe Lời Chúa và chú tâm thực hành trong đời sống con. Amen.