Tất cả cùng chung sứ mạng (18.09.2015)

Thứ Sáu sau Chúa nhật XXIV thường niên

Tin Mừng: Lc 8,1-3

 


 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.


Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

 

Những môn đệ tin theo Chúa Giê-su đều được mời gọi nhập cuộc. Không một ai bị loại ra ngoài sứ mạng này. Ngài không chỉ gọi Nhóm Mười Hai, mà còn có nhóm 72 môn đệ và đặc biệt còn gọi nhóm các bà: mỗi người một phận vụ, nhưng tất cả cùng chung một sứ mạng. Giáo hội tiên khởi gắn bó với ý muốn này của Chúa Giê-su. Mọi tín hữu nam nữ đều tham dự vào sứ mạng truyền giáo. Thánh Phao-lô đã kể tên một số phụ nữ như A-qui-la, Pơ-rít-ca, Pho-tu-na-tô, A-khai-cô, và đặc biệt là Phê-bê, phụ trách Giáo hội tại Ken-khơ-rê.

Trong một xã hội mà vị trí của phụ nữ bị đánh giá thấp như thời Chúa Giê-su và Thánh Phao-lô, sự hiện diện và tham dự của phụ nữ trong sứ mạng truyền giáo chất vấn mỗi tín hữu và các giáo hội địa phương hôm nay về sự tham dự và chỗ đứng của mọi thành phần giáo dân trong cộng đoàn nhằm phục vụ sứ mạng. Tôi có tự đặt mình ra ngoài sứ mạng truyền giáo tại giáo xứ? Tại sao chúng ta không mời gọi, thúc giục và tôn trọng vị trí của mọi thành phần giáo dân, để họ có điều kiện cống hiến cho sứ mạng truyền giáo?

Lạy Chúa, mặc dù con là phận nữ nhi hèn mọn, chẳng có tài cao chức trọng gì, nhưng nhờ ơn huệ Chúa ban, cho con được hiểu biết về Tin Mừng Cứu Độ của Chúa, bằng tất cả tâm hồn kính mến Chúa và yêu người đồng loại, con sẽ cố gắng phát huy khả năng bé nhỏ Chúa trao, để loan truyền Lời Chúa đến mọi nơi, cụ thể nhất bằng chính đời sống tốt đẹp hằng ngày với những ai con được gặp gỡ, thêm tí nữa… là góp chung ngòi bút chia sẻ Tin Mừng, cho cánh đồng truyền giáo của Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh VN phần nào phong phú hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con cho sứ mạng của Chúa. Xin giúp chúng con nhiệt thành, kiên trì và cộng tác với nhau vì sứ mạng này “ cho đến hết hơi,  đến trọn đời theo Thánh ý Chúa.”Amen.

BCT