Ngày 19.11.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

THỨ NĂM: 19. 11. 2015
Lc 19, 40 – 44

1. Ghi nhớ: “ Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! ” (Lc 19,41).

2. Suy niệm: Đứng trước thành Giêrusalem tráng lệ, Chúa Giêsu than khóc thành vì biết rằng rồi đây mọi vẻ đẹp sẽ không còn. Sự nguy nga của thành sẽ trở nên một đống hoang tàn, đổ nát. Chúa đã thốt lên những lời than tiếc cho Giêrusalem, ước chi dân thành nhận ra Người là Đấng Cứu Thế. Họ vẫn cứ đợi một đấng cứu thế nào khác mà không chịu tin vào Ngài. Do đó họ không sống theo đường lối của Thiên Chúa số phận con người cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Mỗi ngươi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nếu như ta lắng nghe và tuân giữ lời Chúa chắc hẳn cuộc sống chúng ta sẽ không có kết cục bi thảm như vậy.

3. Sống Lời Chúa: Năng học hỏi Lời Chúa và thi hành lời Người.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen.