Ngày 20.10.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên

THỨ BA: 20-10-2015
Lc 12, 35-38

1. Ghi nhớ: “ Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang tỉnh thức, thật là phúc cho họ”. (Lc 12,37)

2. Suy Niệm: Hôm qua, Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng về vấn đề đừng ham mê của cải nhưng hãy biết tích trữ của cải cho đời sau. Thì hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ phải luôn sẵn sàng cho giờ từ giã cõi đời này để bước vào sự sống đời sau. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ “ phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà tỉnh thức ” . Qua hình ảnh ẩn dụ đó Chúa Giêsu nói đến sự trở về bất ngờ của ông chủ là cái chết của mỗi người. Giờ chết luôn là một sự bất ngờ, không ai biết rõ. Nên phúc cho ai tỉnh thức trước giờ chết của mình. Muốn tỉnh tức chúng ta phải tránh xa tội lỗi, chăm lo làm những việc lành phúc đức. Cuộc sống luôn đầy dẫy những cám dỗ hấp dẫn, chúng dễ ru ngủ ta làm ta lơ là không đề phòng nên dễ sa ngã. Hãy tỉnh thức bằng đời sống cầu nguyện, bác aí, yêu thương, siêng năng lắng nghe lời Chúa để luôn sẵn sàng cho giờ chết.

3. Sống Lời Chúa: Hãy ăn năn sám hối mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống luôn mời gọi con bằng những cám dỗ hấp dẫn. Xin mở lòng trí con để con luôn thấy được sự giả trá của chúng mà bước theo Chúa đến trọn đời. Amen.