100 tích truyện Kinh Mân Côi: Bỏ lỡ cơ hội mà không được gặp Đức Mẹ

Thầy Antoniô dòng thánh Phanxicô rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. thầy có thói quen mỗi khi lần hạt Mân Côi thì phải đọc cho xong, thì mới làm việc khác. Một hôm thầy đang lần hạt sốt sắng, thì Đức Mẹ hiện ra với thầy. Lúc ấy thầy cuống quýt mừng quá, muốn chạy ngay đến với Đức Mẹ. Nhưng nghĩ mình đang lần hạt dở dang mà bỏ thì uổng phí, cho nên cứ nán lại đọc cho xong, rồi mới chạy đến với Đức Mẹ . Khi thầy chạy đến, thì Đức Mẹ đã biến đi rồi. Tiếc quá, thầy mới than thở với Đức Mẹ: Tại sao Mẹ không đến khi con lần chuỗi xong. Con không lỡ bỏ ngang, vì Mẹ đã nói: không một việc đạo đức nào chúng con dâng lên Mẹ, mà mẹ yêu thích bằng chuỗi hạt Mân Côi. Vậy con xin Mẹ tha thứ cho con vì lỗi lầm này.

Tối hôm sau Đức Mẹ cũng lại hiện đến với thầy, khi thầy đang đọc kinh Mân Côi. Thấy Đức Mẹ, thầy vội vàng bỏ đọc kinh và chạy ngay đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ giơ 2 tay làm hiệu cho thầy phải đọc kinh cho xong, thì Đức Mẹ mới tiếp. Đức Mẹ vẫn cứ chờ cho đến khi thầy đọc xong kinh Mân Côi. Đức Mẹ bảo thầy: Mẹ khen con, vì con biết kính trọng chuỗi hạt Mân Côi hơn là đến với Mẹ. Mẹ đến thăm con là vì con yêu mến Mẹ, bằng chuỗi hạt Mân Côi, chứ không phải Mẹ đến thăm con vì con là 1 thầy dòng đạo đức. Từ đó, thầy đi đến đâu, cũng rao giảng về chuỗi hạt Mân Côi và những ơn ích bởi việc lần chuỗi Mân Côi, không bao giờ quên nhắc lại truyện tích này, để làm chứng cho lời mình giảng dạy.

Lời bàn : Câu truyện này cũng giống như truyện vua thánh Louis nước Pháp, khi có người báo với vua : Chúa Jesu đang hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể, khi 1 linh mục dâng lễ. Mời vua đến xem. Vua trả lời: ngày nào trẫm cũng thấy ĐCJ, cần gì phải xem. Điều đó chứng tỏ đức tin vua rất mạnh. thầy dòng này cũng thế, khi thấy Đức Mẹ hiện ra với mình, mà cứ tỉnh bơ lần chuỗi Mân Côi cho xong, thì thật là qúa sức tưởng tượng. Chỉ có những người biết được sức mạnh màu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi, mới có thể làm được như vậy. thầy cũng làm gương cho chúng ta khi lần chuỗi Mân Côi phải hết sức cầm trí suy niệm những màu nhiệm Chúa Jesu và Đức Mẹ.