Ngày 20 tháng 2 Chân phước Ki-tô-phơ Mi-lăng Linh mục (1410-1484)

Ngày 20 tháng 2
Chân phước Ki-tô-phơ Mi-lăng
Linh mục (1410-1484)


Chân phước Ki-tô-phơ chào đời quãng năm 1410 ở Mê-đi-ô-la-nô nước Ý. Người gia nhập dòng và tuyên khấn tại tu viện thánh Ða Minh ở thành phố Mi-lăng.

Cha Ki-tô-phơ là một tu sĩ thánh thiện và nhân đức. Người nổi bật về đức khiêm nhường, thanh bần, khiết tịnh, nhiệm nhặt và khổ chế. Theo gương thánh Vinh Sơn Phe-ri-ê, cha đã dâng trọn cuộc đời cho việc du thuyết ; cha rảo khắp nước Ý, nhất là ở vùng Ta-gia, dùng lời nói và gương sáng để thuyết phục tội nhân sám hối và trở về nẻo chính đường ngay.

Với cương vị của một tu viện trưởng, cha Ki-tô-phơ nên gương sáng, khuyến khích anh em cẩn thủ tu luật, sốt sắng cử hành phụng vụ. Cha tạo điều kiện cho anh em học hỏi Kinh Thánh, tài liệu của các thánh Giáo phụ và thánh Tô-ma A-quy-nô, sách chỉ dẫn cách giảng thuyết… Trong thời gian làm giám sư tập sinh, cha đã viết cho các tập sinh một cuốn sách nhan đề “Việc phụng sự Chúa” (De seustute dei).

Nhờ biết liên kết mật thiết với Chúa Ki-tô và nhiệt tâm cứu vớt các linh hồn, cha đã để lại một tấm gương chói ngời cho hậu thế noi theo. Một sử gia thời đó viết về cha khi giải thích tên gọi của cha rằng, “cha Ki-tô-phơ quả xứng danh bậc thánh đức vì cha không chỉ mang danh Chúa Ki-tô nơi tên gọi của mình mà còn ấp ủi trong tâm hồn và rao giảng trên môi miệng nữa.”

Quãng tháng 3 năm 1484, cha qua đời tại Ta-gia giữa lúc anh em quây quần bên cha với lòng thương tiếc sâu xa. Giáo dân đã tôn kính cha ngay từ khi người mới qua đời. Ngày 3-4-1875, đức giáo hoàng Pi-ô IX phong chân phước cho cha Ki-tô-phơ.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước Ki-tô-phơ nên người trung thành giảng thuyết cho dân Chúa và nên thừa tác viên chuyên cần phân phát ân sủng, xin nhờ công đức và gương sáng của người cho chúng con mang lấy Chúa Ki-tô bằng cả tâm tình và ý tưởng của chúng con. Chúng con cầu xin