Ngày 22.09.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

THỨ BA: 22.09.2015
Lc 8, 19-21

 

1. Ghi nhớ: “ Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông ” (Lc 8,19)

2. Suy niệm: Gia đình Chúa Giêsu đến tìm người nhưng họ không thể đến gần được vì quá đông người bao quanh Chúa Giêsu. Người ta báo tin ấy với Chúa nhưng họ quá đỗi ngạc nhiên vì thấy Chúa Giêsu có vẻ thờ ơ với gia đình, với bà con dòng họ. Nhưng Chúa Giêsu muốn họ chú ý đến một gia đình khác mà Ngài đang thiết lập, gia đình ấy không dựa trên quan hệ huyết thống, nhưng dựa trên nền tảng của lòng tin qua phép rửa tội và ân sủng của Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn trở nên người thân thuộc của Chúa Giêsu thì chúng ta phải lắng nghe Lời Người và sống một cuộc sống theo giao huấn ấy mà ở đây Đức Maria là mẫu gương nghe và giữ Lời Thiên Chúa hơn ai hết.

3. Sống Lời Chúa: Người nghe và giữ Lời Chúa là thành viên gia đình Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống với Chúa bằng đức tin và sống với tha nhân bằng đời sống bác aí và khiêm nhường để chúng con xứng đáng là con của Chúa. Amen.