Ngày 24.09.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

THỨ NĂM: 24.09.2015
Lc 9, 7-9

 

  1. Ghi nhớ: “ Vậy ông là ai mà ta nghe đồn những câu chuyện như thế? Rồi Vua tìm cách gặp Chúa Giêsu ” (Lc 9,9)
  2. Suy niệm: Nơi Chúa Giêsu có nhiều bí ẩn mà người đương thời cũng như người trong xã hội hiện đại hôm nay không ngừng thắc mắc, khám phá. Người ta muốn biết Chúa Giêsu vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở đây, Hêrôđê muốn gặp Chúa Giêsu để thỏa mãn óc hiếu kỳ, sự tò mò … chứ không phải do sự cảm phục yêu mến. Còn chúng ta, chúng ta bảo Chúa Giêsu là ai? Và hằng ngày, hằng tuần chúng ta đến nhà thờ gặp Chúa vì mục đích gì? Chắc chắn với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Ước gì lòng tin ấy thôi thúc chúng ta đến nhà thờ gặp Chúa không phải vì thói quen hay muốn tìm lợi lộc trần thế nhưng đến vì tình yêu của một người con với Cha mình để tìm sự nương tựa và sức sống nơi danh Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Tuyên xưng Đức Giêsu là Thiên Chúa cứu độ.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con xác tín rằng Chúa mới là hạnh phúc thật sự của đời con. Amen.