Ngày 24 tháng 5 Cải táng thánh phụ Ða Minh

Ngày 24 tháng 5
Cải táng thánh phụ Ða Minh
Lễ nhớ

Thánh Ða Minh đã muốn được mai táng dưới chân anh em tại nhà thờ Ni-cô-la “Vườn nho”, Bô-lô-ni-a. Nhiều bệnh nhân quả quyết đã nhận được thần dược cứu sống nơi mộ thánh nhân. Nhưng anh em Dòng không công nhận các phép lạ và cho đập vỡ các tặng vật tạ ơn.

Ngày 24-5-1233, theo ý Ðức Ghê-gô-ri-ô IX, thi hài cha thánh Ða Minh được dời sang một ngôi mộ bằng cẩm thạch, trước sự hiện diện của đức cha Tê-ô-đô-cô, tổng giám mục giáo phận Ra-ven-na, đặc sứ Tòa thánh. Tham dự cuộc lễ này còn có cha Giô-đa-nô, Tổng quyền Dòng, và nhiều anh em đang dự Tổng hội ở Bô-lô-ni-a.

Trong khi di dời, mùi thơm lạ lùng từ hài cốt thánh Ða Minh toả ra minh chứng cho mọi người biết rõ thánh nhân là hương hoa của Chúa Ki-tô. Vì là ngày thứ ba trong tuần lễ Hiện Xuống, cộng đoàn xướng bài ca nhập lễ : “Các con hãy hân hoan lãnh nhận vinh quang của các con”.

Ðó là khởi đầu cho cuộc điều tra phong thánh. Ngày 3-7-1234, Ðức Ghê-gô-ri-ô IX đã tôn phong hiển thánh cho cha Ða Minh. Ðến sau, chân phước Gio-an Véc-xe-li, Tổng quyền thứ sáu của Dòng, đã cho xây một ngội mộ xứng đáng hơn để dời thi hài Thánh Phụ về ngày 5-6-1267.

Bài đọc : Cv 4,32-35 (MPS) ; Is 52,7-10 ; 1Tm 2,1-10 ; Tin Mừng : Mt 28,16-20

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Hội Thánh Chúa bởi công đức và giáo thuyết của thánh Ða Minh là hiển tu Chúa và là Cha chúng con. Xin Chúa vì lời người chuyển cầu, ban cho Hội Thánh Chúa khỏi thiếu những trợ giúp trần thế, lại được luôn thăng tiến và phát triển về đường tâm linh. Chúng con cầu xin.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *