Ngày 25.09.2015: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

THỨ SÁU: 25.09.2015
Lc 9, 18-22

 

  1. Ghi nhớ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)
  2. Suy niệm: Qua một thời gian rảo bước khắp xứ Do Thái để giảng dạy, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn đãi khắp nơi đến cả triều đình Hêrôđê. Dư luận về con người Giêsu này cũng rất nhiều, nhưng phần đông người ta chỉ xem Chúa Giêsu như một nhân vật phi thường, một ngôn sứ rồi đây sẽ làm thỏa mãn khát vọng kiểu trần thế của họ. Chưa có một câu trả lời chính xác về con người Đức Giêsu nơi dân chúng. Giờ đây, Ngài lại đặt câu hỏi cho các Tông đồ là những người kề vai sát cánh với Ngài để xem họ hiểu biết và nhận thức về Thầy mình ra sao: “còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Thay mặt cho các Tông đồ, Phêrô tuyên xưng chính xác thân phận Đức Giêsu: “Là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống” . Rõ ràng qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã đặt Chúa Giêsu trỗi vượt hẳn khi so sánh với những nhân vật khác. Chúng ta cần nhận thức rõ Đức Giêsu là ai để có thể hiểu đường lối cứu thế của Chúa .
  3. Sống Lời Chúa: Tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa là Đấng mang lại hạnh phúc cho chúng con. Amen.