Ngày 25 tháng 10 : Chân phước PHÊ-RÔ GIÊ-RÊ-MI-A Linh mục (1381-1452)

Ngày 25 tháng 10 :
Chân phước PHÊ-RÔ GIÊ-RÊ-MI-A
Linh mục (1381-1452)

Tiểu sử
Chân phước Phê-rô Giê-rê-mi-a là người Xi-xi-li-a sinh tại Pa-lê-mô năm 1381. Ðang khi người hoàn tất chương trình luật và chuẩn bị thi lấy bằng tiến sĩ luật ở Bô-lô-ni-a, thì người được một thị kiến trong đó một tù nhân nói với người rằng : “Hãy trốn đi, hãy trốn khỏi tòa án của người đời nếu anh muốn được tha bổng tại tòa án của Thiên Chúa.” Nhờ lời cảnh cáo lay động, người từ bỏ kỳ thi lấy bằng tiến sĩ và dâng mình cho Thiên Chúa tại tu viện Bô-lô-ni-a.

Học xong chương trình thần học, người được trao tác vụ giảng thuyết và trở nên nổi tiếng trên khắp bán đảo. Nhân dịp đi ngang qua tu viện Bô-lô-ni-a, thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê đã dừng chân ghé thăm người.

Năm 1427, người được sai đi Xi-xi-li-a với vai trò của một vị tổng kinh lý để tái lập trật tự trong các tu viện đang suy thoái về kỷ luật. Hiện tượng suy thoái này không chỉ xảy ra trong Dòng Ða Minh mà còn thấy xuất hiện tại nhiều Dòng tu khác nữa. Ðức giáo hoàng Êu-gen-ni-ô IV mời người tham dự công đồng Phi-ren-xê để thắt chặt mối dây hiệp nhất Giáo hội La-tinh và Giáo hội Ðông Phương. Tại đây, người đã gây được sự chú ý nhờ niềm xác tín, sự thông thái và sức thuyết phục của người trong các cuộc tranh luận. Trở về Xi-xi-li-a, người định cư tại Pa-lê-mô. Tại đây, người đã thi hành sứ vụ nhiệt thành đến mức dường như không ngơi nghỉ. Người thiết lập tu viện thánh Di-ta nổi tiếng, và khéo léo vận dụng tài trí với sự dịu dàng để xây dựng tu viện thành một tổ ấm có kỷ cương, thu hút được nhiều ơn gọi.
Cha Phê-rô bị một dị tật rất trầm trọng ở chân và người đã đón nhận sự đau đớn này trong tinh thần thống hối. Cha đã nhận được nhiều ân sủng qua việc đi bộ để thi hành những công việc tông đồ.
Cha qua đời khi được 71 tuổi, anh em khám phá thấy một sợi xích sắt quấn quanh thắt lưng người từ hơn 50 năm và đã ăn sâu vào trong da thịt người.
Cha Phê-rô Giê-rê-mi-a để lại nhiều tác phẩm thần học, trong đó, có hai bản thảo vẫn còn được lưu giữ tại công hàm tu viện thánh Ða Minh ở Bô-lô-ni-a. Cha được tôn phong chân phước năm 1784 do đức giáo hoàng Pi-ô VI.

Lời nguyện : Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa đã ban cho chân phước Phê-rô ân sủng đặc biệt để kêu gọi những con chiên lạc trở về với đường ngay nẻo chính và tuân giữ luật Chúa. Nhờ lời khấn nguyện của người, xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con luôn đi theo đường mệnh lệnh Chúa. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *