Ngày 26.10: Ai có tội nhiều hơn ai?

 

26/10/13 Thứ Bảy Tuần 29 TN

Lc 13,1-9

Ai có tội nhiều hơn ai?

“Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao?” (Lc 13,2)

flower21

Suy niệm: Quan niệm “ác giả ác báo”, “xem kết quả biết nguyên nhân” không được Chúa Giêsu áp dụng trong trường hợp này. Sở dĩ như vậy vì Ngài biết rõ lòng dạ con người chứ không dừng lại ở một số các biểu hiện bên ngoài. Đức bác ái dạy ta phải “vui với người vui, khóc với người khóc”, chứ không luận tội, kết án người anh em dù họ có những biểu hiện sai lỗi bên ngoài. Chúng ta nhớ đến trường hợp anh mù từ mới sinh được Chúa chữa lành (x. Ga 9,2-3) Chúa không bảo anh bị mù là do tội của anh hay tội của cha mẹ anh. Chúa không cân đong tội ta để trừng phạt mà Ngài muốn mỗi người phải hết sức hoán cải, từ bỏ tội lỗi, đồng thời không suy đoán, cũng chẳng phán xét người khác cách cực đoan.

Mời Bạn: Con người thường vấp phải tội võ đoán, nhất là khi đối tượng bị xét đoán là người mình không ưa thích. Hãy thành thật hỏi lòng mình ai tốt hơn ai rồi mới kết luận. Nói như Chúa Giêsu: “hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã…” (Lc 6,42) và “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).

Chia sẻ: Ai cũng là tội nhân, cần phải sám hối. Bạn thấy có cần nhớ đến sự thật này mỗi khi sắp xét đoán người khác không?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ không hùa theo dư luận, thông tin báo chí để suy đoán và lên án người anh em. Đừng tưởng làm như thế là ta vô tội hơn người!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhắc con thay vì lăm lăm cầm đá ném người khác, xin cho chúng con luôn nhớ mình là tội nhân, cần phải sám hối, hoán cải mỗi ngày và suốt cuộc đời. Amen.