Ngày 26 tháng 5 Chân phước PHÊ- RÔ-XAN-DƠ (1747-1748)

Ngày 26 tháng 5
Chân phước PHÊ- RÔ-XAN-DƠ
Giám mục, và anh em tử đạo ở Trung Quốc (1747-1748)

 

Tiểu sử
Các tu sĩ Phê-rô Xan-dơ, Phan Sinh Xe-ra-nô, Gio-an An-cô-bê, Gio-a-kim Roa-dô và Phan Sinh Ði-át đều là người Tây Ban Nha thuộc tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi, đã lãnh phúc tử đạo tại Trung Quốc vào thế kỷ XVIII.

Các ngài đến Trung Quốc trong những thời điểm khác nhau và rao giảng Tin Mừng ở tỉnh Phúc Kiến trong nhiều năm mặc dù tại đây đã nổ ra cuộc bách hại đạo. Người ta truy lùng những nơi hội họp trong các ngôi làng mà các ngài đã đến rửa tội cho anh em tân tòng. Ðang khi các tu sĩ giảng dạy, quân lính ập đến bắt các ngài, các tu sĩ đành phải xé lẻ và tìm nơi ẩn nấp. Rủi thay, 3 vị trong số họ đã bị bắt và bị tra tấn để buộc các ngài phải tiết lộ tông tích của 2 vị còn lại.

Tuy vậy, người ta đã không thể khai thác được điều gì cả. Khi nghe biết anh em mình đã phải chịu đựng những cuộc tra tấn dữ dội, tu sĩ Phê-rô Xan-dơ, người đứng đầu tổ chức, giám quản tông tòa miền truyền giáo và là giám mục giáo phận Ma-cao, đã tự nộp mình, và, người cũng khích lệ tu sĩ là Gio-a-kim Roa-dô cùng đang bị truy nã đồng chịu số phận như người .

Cả 5 “tù nhân” đều được đưa đến Phúc Trung, tại đây, các ngài bị giam gần một năm, dù chịu mọi cực hình gian truân nhưng các ngài vẫn không ngừng rao giảng cho các tù nhân bị giam chung với mình, những người viếng thăm mình và cả những kẻ canh giữ mình nữa.

Án tử hình dành cho tu sĩ Phê-rô Xan-dơ đã được tuyên bố, người bị xử trảm vào ngày 26-5-1747. Bốn anh em của người vẫn bị giam suốt 18 tháng trong tù. Tại đây, tu sĩ Phan Sinh Xe-ra-nô đã được bổ nhiệm chức giám mục Ti-pa-xi-ta và chức phụ tá giám quản tông tòa tỉnh Phúc Kiến. Tin đồn loan đi khắp nơi rằng hoàng đế đã giảm cho các ngài từ án tử hình xuống án đày biệt xứ, phó vương và những quan chức khác trong tỉnh đã âm mưu chống lại bản án này bằng cách ra tay sát hại các ngài ngay trong đêm tối tại nhà tù vào ngày 28-10-1748.
Ðức Lê-ô XIII đã suy tôn các ngài lên hàng chân phước vào năm 1893.

Lời nguyện : Lạy Chúa là Ðấng siêu việt, Chúa đã ban cho chân phước Phê-rô Xan-dơ và các bạn lòng hăng say truyền giảng Tin Mừng và can đảm chịu nhiều khổ hình vì danh Chúa. Nhờ gương sáng và lời cầu bầu của các ngài xin cho chúng con biết dõi theo, và nhiệt tâm loan truyền lời Chúa. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *