Ngày 28.05.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật VIII Thường Niên

THỨ NĂM : 28.05.2015

Mc 10, 46 – 52

1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47).

2. Suy niệm: Bệnh mù mắt, không đơn giản chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng, mà còn làm cho người ta thiếu thốn đủ điều, nghèo và bị sĩ nhục. Người hành khất mù này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, khi anh vừa mở miệng kêu xin Chúa Giêsu thương xót, thì lại bị nhiều người đi đường trách mắng. Anh mù vẫn tiếp tục kêu xin, tiếp tục tin tưởng cậy trông lòng thương xót Chúa. Anh này bị mù mắt thể xác, nhưng con mắt tâm hồn của anh, thì rất sáng suốt, rất rõ ràng. Nhìn lại chính mình, chúng ta đang sáng mắt thể xác, nhưng có khi chúng ta đang bị mù về tâm hồn: khi chúng ta không thương xót người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi. Nếu ta bị mù, hãy chạy đến Chúa Giêsu và thưa: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con!

3. Sống lời Chúa: Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa, xin cho con biết an ủi người khốn khổ, xin cho con biết thương xót nghèo túng. Amen.