Ngày 28.10: Cách chọn lựa của Chúa

28/10/13 Thứ Hai Tuần 30 TN

Th. Simon và Giuđa, tông đồ    

Lc 6,12-19

Cách chọn lựa của Chúa

Chúa Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6,12-13)

flower21

Suy niệm: Đọc lịch sử ơn cứu độ chúng ta thấy Thiên Chúa chọn người cộng tác vào công trình của Ngài không dựa trên những tiêu chuẩn thông thường của con người: một Môsê ‘nói ngọng’ được chọn làm lãnh đạo; một Giêrêmia ‘con nít’ được chọn làm ngôn sứ. Ngay cả Đức Giêsu Con Thiên Chúa, sau khi đã cầu nguyện suốt đêm mới chọn 12 ông làm tông đồ, thế mà các ông cũng đầy dẫy những khuyết điểm: đã nóng nảy như “con của thiên lôi” lại còn ham hố địa vị; đến như Simon-Phêrô được gọi là đá tảng của Hội Thánh mà gặp lúc nguy nan cũng bai bải chối thầy. Theo cái nhìn tự nhiên đây quả là một thất bại. Thế nhưng từ những con người như thế, Chúa đã huấn luyện, biến đổi để xây dựng một Hội Thánh mà “quyền lực tử thần không thắng được” (Mt 16,18).

Mời Bạn: Làm tông đồ cho Chúa đâu chỉ dành cho những người có trình độ, khả năng, bằng cấp cao, lại càng không căn cứ trên những thành công, mà còn có cả những thất bại. Chúa cũng gọi và chọn bạn dù bạn yếu đuối bất toàn. Bạn hãy để Chúa hành động nơi bạn, miễn là bạn cộng tác bằng niềm cậy trông tuyệt đối vào tình yêu của Ngài. Chúa sẽ thực hiện công trình của Ngài. Vì đó là công trình của Thiên Chúa chứ không phải của con người.

Sống Lời Chúa: ‘Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con vốn yếu đuối, nhưng Chúa vẫn thương chọn gọi và trao cho con sứ mạng làm chứng nhân của Chúa. Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa, để con nên người tông đồ đích thực của Chúa.