Ngày 3 tháng 2 Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Xéc-ve-ri Linh mục, tử đạo (1420-1466)

Ngày 3 tháng 2
Chân phước Ba-tô-lô-mê-ô Xéc-ve-ri
Linh mục, tử đạo (1420-1466)

Tiểu sử
Cậu Ba-tô-lô-mê-ô sinh quãng năm 1420 tại Xa-vi-li-a-nô, giáo phận Tu-ri-nô nước Ý. Thân phụ cậu là ông Giô-van-ni, lãnh chúa miền Rúp-phi-a.

Lớn lên, vì yêu thích đời sống tông đồ, cậu Ba-tô-lô-mê-ô đã từ giã gia đình và xin nhập dòng Anh em Thuyết giáo, dành trọn thời giờ sức lực để chuyên chăm các khoa học thánh. Năm 1452, cha Ba-tô-lô-mê-ô được công bố là tiến sĩ xứ Tu-ri-nô và được nhận vào đội ngũ giáo sư đại học.

Ðời sống chuyên lo tập luyện nhân đức, giảng dạy giáo lý thần học và ngời sáng về sứ vụ tông đồ cùng với nhiệm vụ của một nhân viên điều tra ở toà án dị giáo. Trong nhiệm vụ cai quản, cha Ba-tô-lô-mê-ô luôn luôn niêu cao gương khiêm tốn, hiền lành, thương xót, cẩn thủ luật pháp. Cha can đảm trong sứ vụ bảo vệ đức tin, không sợ nguy hiểm, không ngại khó khăn. Cha đi khắp nơi giảng Lời Chúa, khuyên bảo các tín hữu vạch trần các lầm lạc của tà giáo và không nao núng trước những lời đe doạ.

Cha được phúc lãnh triều thiên tử đạo vì có công bênh vực đức tin tinh tuyền. Cha bị đâm chết ngày 21-4-1466 khi đang trên đường từ Bơ-rê-đa đến Xéc-ve-ri. Ðức giáo hoàng Pi-ô IX đã tôn phong cha lên hàng anh hùng tử đạo ngày 22-9-1853. Thi hài của cha được đưa về Xéc-ve-ri.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho chân phước Ba-tô-lô-mê-ô trở nên người bênh vực đức tin rất tài ba và đã ban thưởng người triều thiên tử đạo, xin cho chúng con nhờ gương sáng và công đức của người, biết mang lấy thánh giá để đáng được cùng người chia phần vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin