Ngày 3 tháng 2 Chân phước phê-rô Rúp-phi-a Linh mục, tử đạo (1320-1365)

Ngày 3 tháng 2
Chân phước phê-rô Rúp-phi-a
Linh mục, tử đạo (1320-1365)

 

Tiểu sử
Cậu Phê-rô Rúp-phi-a chào đời quãng năm 1320 tại Rúp-phi-a thuộc miền Xa-vi-li-a-nô nước Ý. Cậu sớm gia nhập dòng Anh Em Thuyết giáo. Qua năm tập, rồi những năm ở học viện, thầy được nhận lãnh tác vụ linh mục.

Ở trong Dòng, cha Phê-rô sống một cuộc đời nhiệm nhặt, chay tịnh và hãm mình ; cha ra sức chuyên cần với sứ vụ học hỏi của Dòng là học hỏi chân lý vĩnh cửu, vì thế, cha rất nổi nang về đạo lý, bỏ mình hoàn toàn để phục vụ anh em và Giáo hội. Cha đã thi hành sứ vụ tông đồ trong nhiệm vụ của một nhân viên điều tra những người theo lạc giáo Van-đê, để đưa họ về với những phong hóa nền tảng của Ki-tô giáo. Chính vì nhiệm vụ này mà cuối cùng cha Phê-rô đã phải hy sinh tính mạng làm của lễ hiến tế Chúa Ki-tô và anh em.

Cha Phê-rô bị những người theo lạc giáo bắt giam và giết chết ở Xu-xa ngày 2-2-1365. Ðức giáo hoàng Pi-ô IX ngày 14-12-1856 đã cho phép tôn kính Người như một vị tử đạo. Thi hài của cha Phê-rô đã được dời về Tô-rin-nô.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chân phước Phê-rô được nhận lãnh triều thiên tử đạo vì trung thành bênh vực đức tin chân chính, xin nhờ công đức và lời người chuyển cầu, cho chúng con khi hành động với đức tin và lòng mến cũng biết làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin