Ngày 3 tháng 2 Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô Linh mục, tử đạo (1326-1374)

Ngày 3 tháng 2
Chân phước An-tô-ni-ô Pa-vô-ni-ô
Linh mục, tử đạo (1326-1374)

Tiểu sử

Cậu An-tô-ni-ô là con một gia đình danh giá, sinh quãng năm 1326 tại Xa-vi-li-a-nô, giáo phận Tu-ri-nô nước Ý. Năm 15 tuổi, cậu xin vào tu trong Dòng Ða Minh.

Vào dòng, thầy An-tô-ni-ô dồn mọi nỗ lực tìm hiểu khoa học thánh và tập luyện nhân đức để có khả năng đương đầu với những người theo lạc giáo. Sau khi thụ phong linh mục, cha An-tô-ni-ô được đặt làm tu viện trưởng tu viện Xa-vi-li-a-nô. Ðến khi chân phước Phê-rô Rúp-phi-a chịu tử đạo, cha An-tô-ni-ô nhận nhiệm vụ tổng thanh tra theo lệnh của đức giáo hoàng U-ban-nô V. Cha phụ trách việc điều tra về đức tin tại các miền Lôm-bác-đi-a Thượng và Li-gu-ri-a, bảo vệ và truyền bá đạo giáo. Cha đã liên tục giảng truyền Lời Chúa, khai sáng những trí óc u mê, tẩy trừ đồi phong bại tục là những căn nguyên sinh ra tà giáo. Cha nhận lãnh nhiệm vụ của một án quan và thi hành với tất cả lòng trung thành, cầu nguyện không ngơi và thực hành các nhân đức .

Chính vì lòng quả cảm tố giác sai lầm, vạch rõ âm mưu của bè rối mà người đã hy sinh mạng sống cho Chúa ngày 9-4 1374 tại Bơ-ri-kê-rô-ni-ô, khi vừa dâng thánh lễ xong. Ðức giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô XI, qua 3 bức thư năm 1375, đã chứng nhận việc tôn kính cha An-tô-ni-ô, và ngày 4-12-1856 đức giáo hoàng Pi-ô IX chuẩn nhận. Thi hài cha được tôn kính tại Rác-cô-ni-gi trong thánh đường của Dòng.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước An-tô-ni-ô tâm hồn can đảm cổ võ sự thống nhất đức tin. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi bước theo người, được biết đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn, là cùng đích niềm tin của chúng con. Chúng con cầu xin