Ngày 30.05.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật VIII Thường Niên

THỨ BẢY : 30.05.2015

Mc 11, 27 – 33

1. Ghi nhớ: “Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết” . Đức Giêsu liền bảo họ:Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11,33).

2. Suy niệm : Sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, những người Do Thái căm giận, vì thế họ tìm cách để tranh luận với Ngài. Thế nhưng, cách cư xử của Chúa tỏ ra Người khoan nhân và hiền lành đối với kẻ thù. Bởi vì Ngài thấu suốt mọi tâm hồn của con người. Noi gương Chúa chúng ta tỏ ra khoan nhân trong cách cư xử đối với kẻ ác đang gây thiệt hại cho ta. Để được như vậy chúng ta cần phải tin tưởng vào Chúa và thành thật cởi mở với Ngài. Khi đó chúng ta mới có thể tương quan tốt với Chúa và với tha nhân.

3. Sống Lời Chúa : Thành thật đến với Chúa với anh em bằng cả con tim của mình.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, tin tưởng vào Chúa với cả trái tim con. Và đón nhận các sứ giả Chúa gởi đến như là một hồng ân của Chúa. Amen.