Ngày 4 tháng 6 Thánh PHÊ-RÔ VÊ-RÔ-NA Linh mục, Tử đạo (1205 – 1252)

Ngày 4 tháng 6
Thánh PHÊ-RÔ VÊ-RÔ-NA
Linh mục, Tử đạo – Lễ nhớ (1205 – 1252)

Tiểu sử


Thánh nhân sinh vào cuối thế kỷ XII tại Vê-rô-na, nước Ý. Cha mẹ thuộc giáo phái Ma-ni-kê, nhưng người đã theo Công giáo ngay khi còn nhỏ. Lúc thiếu thời, người học tại Bô-lô-ni-a và được chính thánh Tổ phụ trao tu phục. Từ đó, người chuyên giảng thuyết, đặc biệt cho người Ca-ta. Noi gương thánh Tổ phụ, người dùng phương pháp đối thoại theo Tin Mừng truyền giảng và làm chứng về Ðấng Cứu độ.

Ðược Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Người thành lập những “Hội Ðức tin” và những “Huynh đoàn tôn vinh Ðức Mẹ”. Người trân trọng đức ái huynh đệ, hăng say cổ võ đời sống cộng đoàn. Khi làm tu viện trưởng, người đã khôn ngoan tổ chức và cương quyết bảo vệ nếp sống ấy. Người cũng giúp đỡ cho chị em nữ tu về đường thiêng liêng, với tư cách là cha linh hướng.

Về cuối đời, khoảng giữa năm 1251, người còn nhận thêm chức vụ Thanh tra Ðức tin, và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do Tông Tòa ủy thác. Ngày 6-4-1252, trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích. Lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh Tin kính, và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Sau này, một người trong đám sát thủ là Cô-ri-nô đã gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo.
Ngày 9-3-1253, Ðức In-nô-xen-tê IV đã phong người lên bậc hiển thánh.

Bài đọc : Cv 7,55-60 ; 2 Tm 2,3-13 ; Tin Mừng : Ga 15,18-21 ; Lc 12,4-9

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con trung kiên noi gương sống đức tin của thánh Phê-rô. Vì đã hiến cả mạng sống để truyền bá và bảo vệ đức tin ấy, người thật đáng lãnh nhận triều thiên tuẫn giáo rạng ngời. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *