Ngày 7 tháng 5 Chân phước AN-BE-TÔ BE-GA-MÔ (1214-1279)

Ngày 7 tháng 5
Chân phước AN-BE-TÔ BE-GA-MÔ
Giáo dân Ða Minh (1214-1279)

Tiểu sử


Chân phước An-be-tô chào đời tại làng Vin-la Ôn-gi nước Ý quãng năm 1214. Cậu An-be-tô sinh trưởng trong một gia đình nông dân. Ngay từ thuở thiếu thời, cậu đã được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức của gia đình, nhất là về lòng thương người.

Khi đến tuổi lập gia đình, cậu An-be-tô gặp phải người vợ có tính hay cằn nhằn mỗi khi chàng tỏ ra rộng rãi với người nghèo, nhưng chàng vẫn cứ kiên trì chịu đựng. Khi vợ mất mà không có được một mụn con, cậu An-be-tô bỏ ruộng vườn của thân phụ đến Cơ-ren-cô-na lập nghiệp sinh sống. Tại đây, cậu đã sống đời ki-tô hữu nghèo khó để đối thoại với những người khó nghèo đi theo lạc giáo. Lúc bấy giờ là năm 1234, trùng vào dịp vị Tổ phụ Dòng Anh em Thuyết giáo được tôn phong hiển thánh ; vì cảm kích và ao ước sống theo tinh thần sám hối và trắc ẩn của thánh Ða Minh, nên ông đã xin gia nhập đoàn Anh em Hãm Mình năm 1260.

Sau này, quãng năm 1279, hội đoàn này được sáp nhập vào Dòng với tên gọi Dòng Ba Ða Minh và đã được bề trên tổng quyền Mu-ni-ô Gia-mô-ra chuẩn nhận 1285. Tuy chỉ là một giáo dân Ða Minh, nhưng ông vẫn ra công làm việc với ước nguyện gieo rắc niềm tin và cổ võ hòa bình, tham gia hoạt động từ thiện ở tầm mức quốc tế.

Ông An-be-tô qua đời ngày 7-5-1279, và ngày 9-5-1748, đức giáo hoàng Biển Ðức XIV tôn phong ông lên hàng chân phước.

Các bài đọc : Xem phần chung các thánh lo việc bác ái, trang 257.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dùng nếp sống khiêm nhu, lòng nhiệt thành với chân lý và đức bác ái tông đồ mà làm cho chân phước An-be-tô nên rạng rỡ. Xin cho chúng con biết chuyên cần học tập nhân đức của người hầu đáng được hưởng phần thưởng Chúa ban. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *