Ngày 8 tháng 6 Chân Phước Xê-xi-li-a Trinh nữ (+1290)

Ngày 8 tháng 6
Chân Phước Xê-xi-li-a
Trinh nữ (+1290)

Tiểu sử

Chân phước Xê-xi-li-a, sinh tại Rô-ma vào khoảng đầu thế kỷ XIII. Chị lãnh tu phục từ tay thánh Ða Minh tại tu viện thánh Xít-tô ở Rô-ma. Cùng với chị A-mê An-đa-lô, chị được gởi đến tu viện ở Bô-lô-ni-a. Năm 1221, chị được chuyển từ tu viện “Ðức Ma-ri-a trong đền thánh” đến nữ đan viện thánh Xít-tô. Tại đây, chị được tiếp xúc thường xuyên với thánh Ða Minh, nên đã mô tả rất trung thực chân dung và tinh thần của Thánh Phụ.

Về sau, khoảng cuối năm 1223, hoặc đầu năm 1224, Ðức Hô-nô-ri-ô III đã phái chị cùng ba nữ tu khác đến Bô-lô-ni-a truyền đạt tinh thần thánh phụ Ða Minh cho các chị em tại đan viện thánh A-nê do chân phước Ði-a-na xây cất. Chị qua đời tại nữ đan viện này năm 1290. Ngày 24-12-1891, Ðức Lê-ô XIII đã chuẩn y việc tôn kính chân phước Xê-xi-li-a.

Bài đọc : Cl 3,1-4 ; Kh 19,1.5-9 ; Tin Mừng : Mt 25,1-13

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã cho chúng con được hân hoan mừng lễ kính chân phước Xê-xi-li-a. Nhờ lời người chuyển cầu, xin cho chúng con luôn sống bác ái huynh đệ và khao khát rao giảng lời Chân Lý. Chúng con cầu xin