Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm C (2013)

 

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2010)

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2016)

(03.03.2013)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,1-9)

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”

https://youtu.be/1IyzCxHLezc

Năm 2019:

Gm. Aloisio Nguyễn Hùng Vị (26 năm GĐTT)

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016:

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010:

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng