Nghe giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2010)

Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa Nhật III Mùa Chay năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,1-9)

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?’ Nhưng người làm vườn đáp : ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'”

Năm 2022:

Năm 2019:

Gm. Aloisio Nguyễn Hùng Vị (26 năm GĐTT)

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016:
Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:
Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao
Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Trần Văn Việt
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng 

SUY NIỆM