Nghe giảng Lễ Chúa nhật IV Vọng năm C (2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật IV mùa vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật IV mùa vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa nhật IV Vọng năm C (2012 và 2015)Video

– Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (2016) 

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-45)

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng :

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Nghe giảng Lễ Chúa nhật IV Vọng năm C (2012, 2015, 2018)

Năm 2021

Năm 2018

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP.

Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng OP.

Năm 2015

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012

Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Fx. Đào Trung Hiệu

Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2009

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Anphong Vũ Đức Trung

Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM