Nghe giảng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A (2011, 2014, 2017, 2020)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A (2014) + Video

– Nghe giảng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A (2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,38-48).

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Năm 2017:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

Năm 2014:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011: 

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung HIệu