Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2010 – 2022)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm A (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16,1-13)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”  

Năm 2022: 

Năm 2019: 

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Năm 2016: 

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường – Rửa tội tân tòng

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2013: 

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010: 

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngoại lệ :

Lm Giuse Hoàng Kim Toan – Lễ hành hương giới trẻ Tân Hòa,

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Lễ Thiếu Nhi (Trung Thu)

 

SUY NIỆM