Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009-2014)

 

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa

(2009-2014)

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (15, 3-7)

Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.

Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

 

 Năm 2014: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Năm 2013

Lễ 5g00: Pt Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Năm 2011: Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ sáu 19.06  : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
Khai mạc năm linh mục và trao các bí tích khai tâm

Lễ 17g30 ngày 21.06 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19g ngày 21.06 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu