Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh

Trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh dừng bước trước mộ của Chúa, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người, nên bàn thờ khồng trải khăn, và không cử hành Thánh Lễ cho đến sau Vọng trọng thể hay sau đêm phục sinh, mới tận hưởng dồi dào niềm hân hoan phục sinh trong năm mươi ngày.

Trong ngày hôm nay chỉ có thể trao Mình Thánh như của Ăn Đàng.

 

MÙA PHỤC SINH

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

ĐÊM THANH VỌNG PHỤC SINH

1 – Theo truyền thống xa xưa, đêm  nay là đêm đăc biệt của Chúa, nên các tín hữu, theo lời khuyên bảo của Phúc Âm cầm đèn sáng chói trong tay, giống như những người trông chờ Chúa lúc Chúa trở lại, để khi Người đến, Người nhìn thấy họ tỉnh thức và mời họ ngồi bàn.

2 – Vọng đêm nay được sắp xếp thế nào, để sau khi ánh sáng bừng lên trong một thời gian ngắn (phần thứ nhất của đêm Vọng này), Hội Thánh suy niệm các việc kì diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Người tin tưởng vào lời hứa của Người (phần thư hai, hay là phần Phụng vụ lời Chúa), cho đến khi gần ngày Phục Sinh, với những chi thể mới được tái sinh trong phép rửa (phần thứ ba), dân Chúa được mời gọi vào bàn tiệc Chúa đã dọn săn cho dân Người qua xự chết và Phục Sinh của Người (phần thứ tư).

3 – Toàn thể cử hành đêm vọng Phục Sinh phải được tổ chức về đêm, nhưng liệu cách nào để, hoặc đừng bắt đầu trước tối, hoặc phải kết thúc trước hừng sáng Chúa nhật.

4 – Thánh Lễ đêm, mặc dầu cử hành trước nửa đêm, vẫn là Thánh Lễ Phục Sinh.

       Ai tham dự Thánh Lễ đêm, được rước lễ lần thứ hai trong Thánh Lễ nhì Phục Sinh.

5 – Ai cử hành hoặc đồng tế Thánh Lễ đêm, được cử hành hoặc đồng tế Thánh Lễ nhì Phục Sinh.

6 – Linh mục, phó tế và phụ phó tế mặc phẩm phục trắng, như thường mặc để cử hành Thánh Lễ.

       Lo dọn săn nến cho tất cả những người tham dự Vọng Phục Sinh.

 

PHẦN THỨ NHẤT

KHỞI ĐẦU TRỌNG THỂ VỌNG PHỤC SINH

HAY NGHI THỨC THẮP NẾN SÁNG

LÀM PHÉP RỬA VÀ CHUẨN BỊ NẾN

7 Tắt các đèn trong nhà thờ.

       Ngoài nhà thờ, nơi xứng hợp, chuẩn bị sẵn một đống củi. Dân chúng tụ họp xung quanh đống củi, linh mục và người giúp lễ tiến ra đó, một trong những người giúp lễ cầm nến Phục Sinh.

       Những nơi nào không thể đốt lửa ngoài nhà thờ được, thì cử hành nghi thức  như số 13 dưới đây.

8 – Linh mục chào dân chúng tụ họp như thường lệ và khuyên họ ít lời về đêm Vọng bằng những lời sau đây, hoặc những lời tương tự.

9 –Đoạn làm phép lửa.

Lấy lửa mới thắp nến Phục Sinh.

10 – Nếu vì tinh thần dân chúng, xét thấy nên dùng một vài biểu tượng để ca tụng phẩm giá và ý nghĩa của nến Phục Sinh, thì có thể theo cách sau đây.

        Khi lửa đã được làm phép, nhười cầm nến hoặc một trong những người giúp lễ mang nến Phục Sinh đến trước chủ tế, Ngài cầm mũi nhọn vẽ hình Thánh Giá trên nến. Đoạn vẽ chữ Alpha phía trên đầu cây Thánh Giá, chữ Omega phía dưới Thánh Giá, và vẽ bốn con số của năm đó nơi giữa bốn cánh Thánh Giá, vừa vẽ vừa các lời sau đây.

         a – Chúa Kitô hôm qua và hôm nay (vẽ đường dọc).

         b – Nguyên thủy và cùng đích (vẽ đường ngang).

         c – Alpha (vẽ chữ Alpha phía trên đường dọc).

         d – Và Omega (vẽ chữ Omega phía dưới đường dọc).

         e –Thời gian là của Chúa (vẽ số đầu của năm đó nơi góc phải phía trên Thánh Giá).

         f – Và mọi thế hệ là của Chúa (vẽ số thứ hai của năm đó nơi góc trái phía dưới Thánh Giá).

         g – Qua mọi thế hệ cho đến muôn đời. Amen (vẽ số thứ tư của năm đó nơi góc phải phía dưới Thánh Giá).

11 – Sau khi vẽ hình thánh giá và các dấu khác xong, linh mục có thể găn năm hạt hương lên nến Phục Sinh theo hình thánh giá. Vừa gắn vừa đọc như sau.

          a – Nhờ các dấu thánh.

         b – Dấu thánh vinh hiển người,                        1

         c – Xin Chúa Kitô.                                        4     2     5

        d – Gìn giữ.                                                           3

        e – Và bảo tồn chúng con. Amen .

12 – Linh mục lấy lửa mới châm vào nến Phục Sinh và nói:…

         Vì hoàn cảnh mục vụ do sự việc và của địa phương, có thể cử hành tất cả các yếu tố trên, hoặc chỉ cử hành một vài yếu tố mà thôi. Hội đồng Giám Mục cũng có thể quy định những hình thức khác thích hợp hơn với tinh thần dân chúng.

13 – Nơi nào khó khăn không thể đốt củi được, thì việc làm phép lửa phải thích ứng với hoàn cảnh. Khi dân chúng tụ họp như những lần khác trong nhà thờ, linh mục đi ra cửa nhà thờ cùng với những người giúp lễ mang nến Phục Sinh. Khi có thể được gần nào, thì giáo dân quay mặt về phía linh mục.

         Linh mục chào dân chúng và nói ít lời khuyên bảo như ở số 8, đoạn làm phép lửa như ở số 9, và nếu muốn, thì chuẩn bị và đốt nến Phục Sinh như ở số 10 – 12.

ĐI KIỆU

14 – Phó tế, hoặc nếu không có phó tế, thì linh mục nhận nến Phục Sinh, cầm đưa lên cao và hát một mình.

Ánh sáng Chúa Kitô.

Mọi người thưa:

Tạ ơn Chúa.

         Hội đồng giám Mục có thể quy định câu tung hô hay hơn.

15 – Đoạn mọi người tiến vào nhà thờ, đi đầu là phó tế, cầm nến Phục Sinh. Nếu có xông hương, thì người cầm bình hương lửa nghi ngút đi trước phó tế.

Đến cửa nhà thờ, phó tế dừng lại, đưa cao nến Phục Sinh lên và hát lần thứ hai:

Ánh sáng Chúa Kitô.

Mọi người thưa:

Tạ ơn Chúa.

          Mọi người châm nến của mình từ nến Phục Sinhvaf tiếp tục đi kiệu.

          Khi phó tế đến trước bàn thờ, thì quay về phía giáo dân và hát lần thứ ba:

Ánh sáng Chúa Kitô.

Mọi người thưa:

Tạ ơn Chúa.

          Bật tất cả các đèn trong nhà thờ.

CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH

16 – Khi đến trước bàn thờ, linh muc tiến lain nghế, phó tế đem đătn nến trên chân nến dọn sẵn giưa cung thánh, hoặc gần giảng đài; sau khi linh mục bỏ hương như để xông sách phúc âm trong Thánh Lễ, phó tế đến xin và lãnh phép lạnh của linh mục, ngài nói:…

Nếu một người khác không phải phó tế công bố tin mừng Phục Sinh, thì bỏ phép lành này.

17 – Phó tế, hoặc nếu không có phó tế, thì chính linh mục, sau khi đã tùy nghi xông hương lên sách và nến Phục Sinh, niền công bố tin mừng Phục Sinhtaij giảng đàì hay giá sách, mọi người đứng cầm nến cháy trong tay.

         Vì nhu cầu, tin mừng Phục Sinh cũng có thể do ca xướng viên không phải phó tế công bố: nhưng ca xướng viên bỏ không đọc câu “bởi đó anh chị em thân mến”, cho đến hết lời kêu mời, và bỏ câu chào “Chúa ở cùng anh chị em”.

         Cũng có thể hát tin mừng Phục Sinh theo công thức ngắn. Ngoài ra, Hội đông giám Mucjcos thể thích nghi tin mừng Phục Sinh bằng cách nghi thêm một vài câu tung hô của dân chúng vào công thức tin mừng Phục Sinh.

Công Bố Tin Mừng Phục Sinh

 

 

PHẦN THỨ HAI

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

20 – Trong Đêm Lễ Vọng này, mệ tốt của các Lễ Vọng, đề nghị đọc 9 bài đọc, nghĩa là 7 bài trích trong sách Cựu Ước và 2 bài trong sách Tân Ước (Thánh thơ và Phúc Âm).

21 – Nếu hoàn cảnh mục vụ đòi buộc, có thể bớt số bài đọc trích trong Cựu Ước; nhưng luôn luôn phải lưu ý rằng việc đọc lời Chúa là phần lòng cốt của đêm Vọng Phục Sinh này. Phải đọc ít là ba bài đọc trích trong Cựu Ước, và trong trường hợp quá gấp rút, thì đọc ít là hai bài trong Cựu Ước, nhưng không khi nào được bỏ bài đọc trích đoạn 14 sách Xuất Hành.

22 – Mọi người cất nến và ngồi xuống. Trước khi bắt đầu các bài đọc, lịnh mục khuyên bảo dân chúng bằng những lời sau đây, hoặc những lời tương tự.

……………………..

23 – Đoạn đọc các bài đọc. Người đọc sách đên giảng đài và đọc bài thứ nhất. Sauk hi đọc bài thứ nhất. Người hát thánh vịnh hay ca xướng viên đọc thánh vịnh và dân chúng đọc câu đáp. Rồi moin người đứng lên, linh mục nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện”, và sau khi mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, ngài đọc lời nguyện.

         Thay vì đọc câu đáp của thánh vịnh, có thể giữ thinh lặng thánh trong giây lát, trong trường hợp này, sau câu “Chúng ta hãy cầu nguyện”, không thinh lăng nữa

Các Bài Đọc Và Đáp Ca

Bài Đọc I: St 1, 1-2. 2

Đáp Ca: Tv 32

24 – Sau bài đọc thứ nhất (về việc sáng tạo), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc II: St 22, 1-1-2, 9a. 10-13, 15-18

Đáp Ca: Tv 15

25– Sau bài đọc thứ hai (về việc tế lễ của Abraham), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc III: Xh 14, 15-15,1

Đáp Ca: Xh 15

26 – Sau bài đọc thứ ba (về việc đi qua biển đỏ), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc IV: Is 54, 1-14

Đáp Ca: Tv 29

27 – Sau bài đọc thứ tư ( về thành Giêrusalem mới), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc V: Is 55, 1-11

Đáp Ca: Is 12

28 – Sau bài đọc thứ năm (về ơn cứu độ ban nhưng không cho mọi người), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc VI: Br 3, 9-15. 32-4,4

Đáp Ca: Tv 18

29 – Sau bài đọc thứ chin (về nguồn ơn khôn ngoan), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

Bài Đọc VII: Ez 36, 16-17a-18-28

Đáp Ca: Tv 50

30 – Sau bài đọc Thứ Bảy (về tâm hồn mới và tinh thần mới Êgiêkiel), linh mục đọc.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

31 – Sau bài đọc cuối cùng trích trong Cựu Ước cùng vời thánh vịnh và lời nguyện của nó, thì đốt các nến trên bàn thờ, linh mục xướng Kinh Vinh Danh, mọi người đọc (hát) tiếp, trong khi đó rung chuông theo thói quen địa phương.

32 – Dứt Kinh Vinh Danh, linh mục đọc lời nguyện như thường lệ.

Chúng ta hãy cầu nguyện: …

33 – Đoạn phụ phó tế hay người đọc sách đọc bài trích thơ Thánh Tông Đồ.

Thánh Thư: Rm 6, 3-11

Đáp Ca: Tv 117

Bài Phúc Âm Năm A: Mt 28, 1-10

Bài Phúc Âm Năm B: Mc 19, 1-8

Bài Phúc Âm Năm C: Lc 24, 1-12

36 – Ngay sau Phúc Âm thì giảng. Đoạn cử hành Phụng Vụ Phép Rửa.

 

PHẦN THỨ BA

PHỤNG VỤ PHÉP RỬA

37 – Linh mục cùng các người giúp lễ đi đến giếng rửa tội, nếu giáo dân nhìn thấy được nơi đây. Bằng không đặt một bình  (lu) nước trong cung thánh.

        Nếu có những người dự tong, thì kêu mời họ và người đỡ đầu giới thiệu họ, hoặc nếu là con trẻ, thì cha mẹ và những người đỡ đầu ẵm chúng, và đướng trước mặt cộng đoàn.

38 – Đoạn linh mục khuyên bảo các người tham dự nghi lễ những lời sau đây, hoặc những lời tương tự.
         Nếu phải làm phép giếng nước rửa tội, nhưng lại không có ai sắp chịu phép rửa tội, thì đọc.

39 – Hai ca xướng viên hát kinh cầu các Thánh, mọi người đứng (vì là mùa Phục Sinh) thưa câu đáp.

Nếu phải đi kiệu khá dài đến giếng rửa tội, thì hát kinh cầu các Thánh trong lúc đi kiệu; trong trường hợp này, nên mời những người sắp chịu phép rửa tội đi trước đoàn kiệu. Đoàn kiệu đi như sau: người cầm nến Phục Sinh đi đầu, kế đó là những dự tong cùng các người đỡ đầu, đoạn tới linh mục cùng các người giúp lễ. Linh mục nói lời khuyên bảo trước khi làm phép nước.

40 – Nếu không có ai chịu phép rửa, và cung không làm phép giếng rửa tội thì bỏ kinh cầu các Thánh, và bắt đầu làm phép nuocs ngay như số 42.

41 – Trong kinh cầu các Thánh, có thể thêm một vài tên các Thánh, nhất là tên Thánh tước hiệu nhà thờ, hay tên Thánh bổ mạng địa phương và tên Thánh các người sắp chịu phép rửa tội.

Kinh Cầu Các Thánh

Đến (Chúng con là kẻ có tội,   Xin Chúa nghe lời chúng con).

Nếu có người sắp chịu phép rửa tội:

Xin Chúa đoái thương cho những người được tuyển chọn này nhờ ơn phép Rửa Tội được tái sinh

Xin Chúa nghe lời chúng con.

        Nếu không có ai sắp chịu phép rửa tội:

Xin Chúa đoái thương dùng ơn thánh Chúa, thánh hóa giếng này.

Để tái sinh cho Chúa nhiều con cái.

Tiếp Kinh Cầu

LÀM PHÉP NƯỚC

42 – Đoạn linh mục chắp tay đọc lời nguyện làm phép nước rửa tội như sau.

Tùy nghi nhúng một lần hay ba lần cây nến Phục Sinh xuống nước, và đọc tiếp.

          Vẫn để nến trong nước và đọc tiếp.

43 – Lấy nến ra khỏi nước, đang khi đó dân chúng tung hô:

Hỡi giếng nước, hãy chúc tụng Chúa, hay ca tụng và tôn vinh Người đến muôn đời

         Hoặc tung hô lời khác.

44 – Mỗi người dự tòng tuyên bố từ bỏ ma quỷ,và được hởi về đức tin, sau đó chịu phép rửa tội.

         Nếu những dự tòng là người lớn, ngay sau khi họ chịu phép rửa tội, nếu có Đức Giám Mục hoặc linh mục được quyền ban phép thêm sức, thì ban phép thêm sức cho họ.

45 – Còn nếu không có ai chịu phép rửa tội, cũng không phải làm phép giếng nước rửa tội, thì linh mục đọc lời nguyện làm phép nước sau đây: …

         Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát, đoạn linh mục chắp tay đọc tiếp.

LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA PHÉP RỬA TỘI

46 – Sau nghi thức phép rửa tội (và phép thêm sức), hoặc nếu không có ban phép rửa tội, thì sau khi làm phép nước, mọi người đứng cầm nến cháy trong tay, lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa.

         Linh mục nói với giáo dân những lời sau đây hoặc những lời tưng tự.

        Nếu cần, Hội đồng giám Mục có thể tùy nghi đưa ra một công thức khác thích hợp với địa phương.

47 – Linh mục rẩy nước thánh lên dân chúng, trong lúc đó mọi người hát.

         Tiền xướng: Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, Alleluia; và nước ấy chẩy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi, và reo lên: Alleluia, Alleluia.

          Hoặc hát bài khác nói lên đặc tính phép rửa.

48 – Trong lúc đó hướng dân những tân tòng về chỗ của họ.

         Nếu không làm phép rửa tội tại nhà rửa tội, thì các người giúp lễ khiêng bình (lu) nước đến giếng rửa tội.

         Nếu không có làm phép giếng rửa tội, thì cất nước  đã làm phép vào nơi xứng hợp.

49 – Sau khi rẩy nước thánh, linh mục đi lại nghế, bỏ  Kinh Tin Kính, đọc lời nguyện giáo dân.

 

 

PHẦN THỨ TƯ

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Từ đây là phần trọng nhất của thánh lễ sẽ cử hành như mọi thánh lễ khác. Chúng ta hãy chú ý đến kinh Tiền tụng, một ca vãn sốt sắng và trang nghiêm, chúng ta tắt nến và ngồi xuống….

50 – Linh mục, lên bàn thờ và bắt đầu phần Phụng Vụ Thánh Thể như thường lệ.

51 – Nên để cho các tân tòng mang bánh rượu lên dâng.

52 – Lời Nguyện Trên Lễ Vật

53 – Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh, I (nhất là trong đêm cực thánh này).

Khi đọc Lễ Quy Rô ma, thì đọc kinh “Communican – tes” và kinh “Hanc igitur” riêng.

Tóm lại nghi thức Thứ Bảy Vọng Phục Sinh:

 1. Tắt các đèn trong nhà thờ, linh mục bắt đầu nghi thức đốt lửa.
 2. Sau khi linh mục lấy lửa châm vào nến Phục Sinh và đọc “Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con”, thì sửa soạn đi kiệu lên bàn thờ. Khi linh mục hát “Ánh Sáng Chúa Kitô” thì thưa “Tạ Ơn Chúa”
 3. Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
 4. Sau khi Công Bố Tin Mừng Phục Sinh đến phần các bài đọc Cựu Ước. Sau mỗi bài đọc Ca đoàn hát Đáp Ca.
 5. Sau khi hát xong bài Đáp Ca cuối cùng của các bài Cựu Ước, linh mục đọc Lời Nguyện.
 6. Sau khi linh mục đọc lời nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)
 7. Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc Lời Nguyện.
 8. Bài đọc Thánh Thư.
 9. Sau bài Thánh Thư, bắt đàn cho linh mục xướng ALLELUIA (3 lần)
 10. Sau khi linh mục xướng Alleluia, Ca đoàn hát Đáp Ca: Tv117 (Thí dụ: Đáp Ca Phục Sinh)
 11. Sau bài Đáp Ca thì đọc Phúc Âm và giảng.
 12. Sau bài giảng đến phần Phụng Vụ Phép Rửa, Linh mục đọc Lời Nguyện.
 13. Sau lời nguyện, hát Kinh Cầu Các Thánh (nếu có người Rửa tội)
 14. Linh mục Làm Phép Nước và nghi thức Rửa Tội + Thêm Sức (có thể hát một số bài trong nghi thức rửa tội)
 15. Lập lại lời hứa phép rửa tội.
 16. Sau câu “Thưa Con Tin” cuối cùng, linh mục đọc Lời Nguyện và Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước” (thí duï) khi linh mục rảy nước phép trên dân chúng.
 17. Sau phần Rảy Nước Phép, đến phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)
 18. Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, hát Ca Dâng Lễ và Thánh lễ tiếp tục như thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *