Ngủ ngáy duyên tình

Đêm ngủ Nàng ngáy o o !!!

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà

Nàng ngáy điệu nhạc phát ra

Chồng yêu chồng bảo đó là nhạc duyên

Âm nhạc vẫn mãi truân chuyên

Chồng ngủ Nàng ngáy để duyên hữu tình

Nàng yêu, Nàng  bảo phân minh

Em ngủ Em ngáy tình mình bền lâu

Em ngủ cứ ngáy cho sâu

Để ru Anh ngủ nên câu thính phòng

Ngủ ngáy cho hết long đong

Chồng yêu chồng bảo lập công với đời

Đêm ngủ Nàng ngáy tơi bời

Chồng yêu chồng bảo ngáy chơi đấy mà

Mỗi đêm như khúc hợp ca

Thính phòng âm vọng mặn mà dễ thương.

Điệu ngáy vẫn mãi luân thường

Chồng yêu chồng bảo anh thương em mà

Nàng ngáy không phải là ma

Mà là khúc thịt đang ca lẫy lừng

Ngủ ngáy ai biết đâu từng

Đến khi tỉnh giấc nửa mừng nửa lo

Sợ anh cứ mãi đắn đo

Anh ngủ không được lòng lo quá chừng

Anh đây quá đỗi vui mừng

Đến đêm hoà nhạc tưng bừng hai ta.

 

ĐAMINH  NGUYỄN VĂN CỬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *