Nữ Đaminh Bắc Ninh: Tổng công hội lần 2

7h30 sáng ngày 22/10/2016, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã chủ tế thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, khai mạc Tổng Hội thứ hai của Hội Dòng Nữ Đaminh Bắc Ninh tại Tu Viện Trung Ương Dòng.

p1080179

Cùng đồng tế với Ngài, có cha Giuse Nguyễn Cao Luật nguyên Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, cùng quý Cha trong Tỉnh dòng Đaminh.

p1080192

Để dẫn dắt cộng đoàn bước vào tâm tình thánh lễ hôm nay, Đức Cha chủ tế nhắn nhủ: Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Giáo Hội sơ khai, giúp cộng đoàn tiên khởi hiệp nhất yêu thương;thì giờ đây chị em trong Hội dòng quy tụ trong hội trường này cùng dâng Thánh lễ, cầu xin Chúa Thánh Thần xuống để Ngài hiệp nhất chị em và dẫn dắt Tổng Hội thứ hai của Hội dòng đi đúng thánh ý Thiên Chúa.

p1080194

Trong phần Chia sẻ lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh thần. Ngài đã giúp cộng đoàn cùng tìm hiểu ba điều cầu xin với Chúa Thánh Thần mà chúng ta đọc hàng ngày trong Kinh Đức Chúa Thánh Thần: Đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời, Sửa lại mọi sự trong ngoài và soi lòng dạy dỗ. Ngài đã chia sẻ cụ thể từng ý một cách súc tích và dễ hiểu, giúp chị em hiểu và xác tín rằng, dù Hội Dòng vẫn còn đó những giới hạn, nhưng với sự tác động, hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, Hội dòng sẽ phát triển và đi trong đường lối của Thiên Chúa.

p1080205

8h30 Đức Cha chủ tọa phiên họp bầu Bề Trên Tổng Quyền.Dưới sự tác động của Chúa thánh Thần, chị em sớm có được tiếng nói chung và bầu được tân Bề trên tổng quyền: Chị Maria Chu Thị Dâng.

p1080216

10h15 nghi thức phục quyền. Mở đầu nghi thức, Đức cha đọc văn thư phê chuẩn bầu Bề trên Tổng quyền và trao văn thư đó cho chị tân Bề trên.

p1080221

Sau khi nhận văn thư từ Đấng bản quyền sở tại, chị tân Bề trên Tổng quyền đặt tay trên cuốn Thánh Kinh tuyên xưng Đức tin trước sự hiện diện của Đấng bản quyền và cộng đoàn. Chị em trong Hội dòng tỏ ý vâng phục chị.

p1080225

Trước khi kết thúc nghi thức phục quyền, chị Maria Nguyễn Thị Minh Mến đại diện chị em trong Dòng chúc mừng chị Tân Bề trên Tổng quyền.

p1080226

Kể từ giờ phút này, chị chính thức là người đại diện của Hội dòng, chị sẽ điều hành Tổng Hội cho tới khi Tổng Hội kết thúc.

p1080241

p1080265

p1080289

Nt. Trần Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *