Ơn toàn xá cho các tín hữu kính viếng hang đá tại một nhà thờ của Dòng Phanxicô

Ơn toàn xá cho các tín hữu kính viếng hang đá tại một nhà thờ của Dòng Phanxicô

 

Năm nay, từ ngày 08 tháng Mười Hai tới đây, Đại lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội đến lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thờ, ngày 02 tháng Hai, các tín hữu Công giáo có thể được hưởng ơn toàn xá, nếu cầu nguyện trước hang đá máng cỏ tại một nhà thờ của Dòng Phanxicô.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Đại gia đình Dòng Phanxicô đã xin Đức Thánh cha và qua Tòa ân giải tối cao, ngài đã chấp thuận việc ban ơn toàn xá vừa nói, và Hội đồng đã ra thông báo cho mọi người. Mục đích của việc làm này là “để thăng tiến sự canh tân tinh thần của các tín hữu cũng như tăng cường đời sống ơn thánh”. Ơn toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha. Những người đau yếu không thể đích thân viếng hang đá, họ cũng có thể được ơn toàn xá nếu dâng lên Chúa những hy sinh đau khổ của mình, và thi hành những việc đạo đức”.

(CNA 25-11-2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *