Phép Lạ Thánh Thể

Những Phép Lạ Thánh Thể là những câu chuyện kể về các phép lạ từ Thánh Thể nhiệm màu. Mời anh chị em cùng đón nghe.

https://youtu.be/vN_tl1e0xOU

Phần 1:

Lời Giới Thiệu

 • Chương 1: Phép Lạ Tại Lanciano, Nước Ý – Thế Kỷ VIII
 • Chương 2: Phép Lạ Tại Braine, Nước Pháp – Năm 1153
 • Chương 3: Phép Lạ Tại Ferrara, Nước Ý – Năm 1171
 • Chương 4: Phép Lạ Tại Augsbburg, Nước Đức – Năm 1194
 • Chương 5: Phép Lạ Tại Alatri, Nước Ý – Năm 1228
 • Chương 6: Phép Lạ Tại Santarem, Nước Bồ Đào Nha – Đầu Thế Kỷ XIII
 • Chương 7: Hai Phép Lạ Tại Florence Nước Ý – Năm 1230 & 1595
 • Chương 8: Phép Lạ Tại Daroca, Nước Tây Ban Nha – Năm 1239
 • Chương 9: Phép Lạ Tại Olmutz, Nước Tiệp Khắc – Năm 1242
 • Chương 10: Phép Lạ Tại Regensburg, Nước Đức – Năm 1257
 • Chương 11: Phép Lạ Tại Bolsena-orvieto, Nước Ý – Năm 1263
 • Chương 12: Hai Phép Lạ Tại Paris, Nước Ý – Năm 1274 & 1290
 • Chương 13: Phép Lạ Tại Slavonice, Nước Tiệp Khắc – Năm 1280

Phần 2:

 • Chương 14: Phép Lạ Tại Offida, Nước Ý – Năm 1280
 • Chương 15: Phép Lạ Tại Hasselt, Nước Bỉ – Năm 1317
 • Chương 16: Hai Phép Lạ Tại Siena, Nước Ý – Năm 1330 & 1730 Phần 1
 • Chương 16: Hai Phép Lạ Tại Siena, Nước Ý – Năm 1330 & 1730 Phần 2
 • Chương 17: Phép Lạ Tại Blanot, Nước Pháp – Năm 1331
 • Chương 18: Phép Lạ Tại Amsterdam, Nước Hòa Lan – Năm 1345
 • Chương 19: Phép Lạ Tại Macerata, Nước Ý – Năm 1356
 • Chương 20: Phép Lạ Tại Brussels, Nước Bỉ – Năm 1370
 • Chương 21: Phép Lạ Tại Middleburg-louvain, Nước Bỉ – Năm 1374
 • Chương 22: Phép Lạ Tại Seefeld, Nước Áo – Năm 1384
 • Chương 23: Phép Lạ Tại Dijon, Nước Pháp – Trước Năm 1433
 • Chương 24: Phép Lạ Tại Avignon, Nước Pháp – Năm 1433

 

Phần 3:

 • Chương 25: Phép Lạ Tại Turin, Nước Ý – Năm 1453
 • Chương 26: Phép Lạ Tại Morrovalle, Nước Ý – Năm 1560
 • Chương 27: Phép Lạ Tại Alcalá de Henares, Nước Tây Ban Nha – Năm 1597
 • Chương 28: Phép Lạ Tại Faverney, Nước Pháp – Năm 1608
 • Chương 29: Phép Lạ Tại Paterno, Nước Ý – Năm 1772
 • Chương 30: Phép Lạ Tại Bordeaux, Nước Pháp – Năm 1822
 • Chương 31: Phép Lạ Tại Dubna, Nước Ba Lan – Năm 1867
 • Chương 32: Hai Phép Lạ Tại Stich, Nước Đức – Năm 1970
 • Chương 33: Một Số Phép Lạ Thánh Thể Khác
 • Chương 34: Lòng Sùng Kính Thánh Thề Của Các Vị Thánh
 • Chương 35: Các Phép Lạ Thánh Thề Và Các Vị Thánh
 • Chương 36: Những Thời Gian Sống Chỉ Nhờ Thánh Thề – Phần 1
 • Chương 36: Những Thời Gian Sống Chỉ Nhờ Thánh Thề – Phần 2
 • Chương 37: Xuất Thần Và Ngất Trí – Phần 1
 • Chương 37: Xuất Thần Và Ngất Trí – Phần 2

Phần kết:

 • Chương 38: Những Lần Hiệp Lễ Kỳ Diệu – Phần 1
 • Chương 38: Những Lần Hiệp Lễ Kỳ Diệu – Phần 2
 • Chương 39: Những Tiếng Nói Và Những ThỊ Kiến
 • Chương 40: Nước Mắt, Lửa Và Ánh Sáng – Phần 1
 • Chương 40: Nước Mắt, Lửa Và Ánh Sáng – Phần 2
 • Chương 41: Hiện Tượng Bay Bổng
 • Chương 42: Lịch Sử Việc Sùng Kính Thánh Thể – Phần 1
 • Chương 42: Lịch Sử Việc Sùng Kính Thánh Thể – Phần 2
 • Chương 43: Bí Tích Thánh Thề Với Chúng Ta
 • Chương 44: Hiệp Lễ Thiêng Liêng

Tủ Sách Công Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *