Phỏng vấn Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc hướng tới một Giáo hội hiêp hành

  1. Hướng tới một Giáo Hội Hiêp Hành: Hiệp Thông – Tham gia và Sứ vụ

  1. Chương trình và những nét chính tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10/ 2023

  1. Những nét mới và quy chế tuyển chọn người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10/ 2023

WHĐ (24.09.2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *